Simpanan Berjangka Sentosa Makmur adalah produk simpanan bagi nasabah yang disediakan oleh Koperasi Konsumen Bersatu Sentosa Makmur (KKBSM) dengan tingkat bunga yang bersaing.

Nasabah dapat memilih besaran dana yang akan disimpan berikut dengan tenor (waktu). Semakin besar dan lama nasabah menyimpan dana, tentu KKBSM akan memberikan rate yang semakin bersaing.

Penarikan dana hanya dapat dilakukan pada masa jatuh tempo simpanan berjangka, atau dapat dipercepat dengan pengenaan pinalti 9% dari pokok simpanan berjangka

Simpanan yang berdasarkan jangka waktu. sehingga penarikannya hanya bisa di lakukan pada jatuh tempo simpanan

Jangka waktu hingga
12 Bulan

Suku bunga hingga
11,5% / thn